Doe mee

Stichting HARO

Help Arm Roemenië Ontwikkelen Contact

Informeer

Op deze site is globaal aangegeven hoe stichting HARO werkt en wat het project inhoudt dat nu wordt ondersteund. Het is goed om daar kennis van te nemen, want regelmatig blijkt dat de noodzaak van de beschreven activiteiten wordt onderschat. Roemenië is een EU-land en krijgt toch grote bedragen uit de kas van de EU? Ja, maar dat geld komt niet terecht bij de sociaal zwakkeren.

 

Giften en donaties

Uw giften of donaties (vaste jaarlijkse bijdrage) zijn van harte welkom. Van elke euro die u schenkt gaat vrijwel alles rechtstreeks naar de projecten die HARO steunt.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Bankrekening: NL29ABNA0538658886 t.n.v. penningm. stichting HARO.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, vanwege de ANBI-erkenning.

 

Immateriële steun

Het echtpaar Vincze heeft regelmatig te kennen gegeven dat het hun niet alleen gaat om gelddonaties. Ook morele steun en gebed vinden ze erg belangrijk. Morele steun in de vorm van meeleven. U kunt een kaartje of brief aan hen sturen, ze kunnen goed Duits of Engels lezen en spreken. Ook is een bezoek aan hen mogelijk (misschien kunt u logeren in hun gastenverblijf) Roemenië is een land met een prachtige natuur, een rijke cultuur en veel hartelijke mensen. Adresgegevens van Zoltan en Judit Vincze kunt u bij HARO opvragen.

 

Foto: een bejaarde ontvangt een kerstpakket met levensmiddelen, mogelijk gemaakt door de kerstactie van stichting Haro binnen de NGK gemeente Doetinchem.