Financien

Stichting HARO

Help Arm Roemenië Ontwikkelen Contact

Financieel verslag 2017

Ontvangsten

 

Uitgaven

 

Giften

€ 270

St. Sterrenstad

€ 2.500

 

 

Kosten website

€ 36

Saldo ontv-uitg

€ 2.374

Bankkosten

€ 108

Totaal

€ 2.644

Totaal

€ 2.644

 

=======

 

=======

Banktegoed

 

Banktegoed

 

31-12-2016

€ 11.804

31-12-2017

€ 9.430

 

 

 

Toelichting

Er zijn geen andere bezittingen of schulden dan het vermelde banktegoed.

 

In 2016 is €10.000 ontvangen uit een nalatenschap.