Projecten

Stichting HARO

Help Arm Roemenië Ontwikkelen Contact

Ouderenzorg in Oradea

Dankzij de investeringen van de EU kent Roemenië veel vooruitgang. Helaas ontstaat er een tweedeling. Er zijn veel eenzame oudere mensen, meestal alleenstaand en zonder hulp van familie, die in grote armoede verkeren. Hun inkomen is laag gebleven (circa 150 euro per maand), terwijl de prijzen sterk zijn gestegen. Veel producten hebben hetzelfde prijsniveau als in het Westen. Ondersteuning vanuit de Overheid of sociale instellingen is er niet of nauwelijks.

 

Zoltán en Judit Vincze zijn beide predikant voor een evangelisch gereformeerde gemeente in Oradea (een stad in het westen van Roemenië van ruim 200.000 inwoners). Naast de gangbare taken in hun gemeente, is dit echtpaar een project gestart waarmee zij zorg bieden aan hulpbehoevende ouderen. Zij hebben dit project ondergebracht in de stichting Sterrenstad, een door de Overheid erkende stichting.

 

Welke hulp wordt geboden?

Het verstrekken van maaltijden en levensmiddelen. Het bieden van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, vaak ook ziekenzorg. Meebetalen aan noodzakelijke uitgaven, vooral voor medische zorg en woonlasten. Halen en brengen naar artsen en dergelijke. Ook wordt veel gedaan om de eenzaamheid te verminderen en het sociale leven wat te verbeteren. Bijvoorbeeld door bezoekwerk, pastorale contacten, het organiseren van sociale activiteiten in de kerk, enz.

 

Al dit werk wordt gedaan door echtpaar Vincze, met een team van ongeveer 10 vrijwilligers en een betaalde kracht. Vanwege de beperkte middelen, wordt de zorg alleen geboden aan de meest dringende gevallen.

Foto: ds. Vincze bezoekt bejaarden

 

Wat doet stichting HARO?

Dit project kan alleen voortgang vinden met financiële steun van hulporganisaties uit het buitenland. Stichting Sterrenstad ontvangt een bijdrage van de Roemeense staat, maar die is bij lange na niet voldoende. Ook de steun van enkele andere instanties in Roemenië houdt niet veel in. Ze zijn daarom in hoge mate afhankelijk van donaties die ze ontvangen van buitenlandse ‘goede doelen’, zoals van stichting HARO. De bestuursleden van stichting HARO hebben regelmatig contact met echtpaar Vincze en hebben enkele keren het project in Oradea bezocht om zelf te zien hoe het functioneerde. Meer informatie over het functioneren van stichting HARO, zie.......

 

Kindertehuis

Bethesda

Vóór HARO aan de slag ging met het ouderen-zorgproject in Oradea, was het kindertehuis Bethesda in het dorp Zsobok het project dat door HARO was ‘geadopteerd’. Jarenlang is daaraan hulp geboden. Onderdeel van deze instelling is een tuindersbedrijf, ten behoeve van de voedselvoorziening van het kindertehuis. HARO heeft geld, maar ook zaden en materialen naar Bethesda gebracht. In 2007 is de vaste donatie van HARO aan Bethesda beëindigd, maar nog steeds is er geregeld een goed persoonlijk contact en wordt incidenteel door HARO nog hulp geboden. Zo heeft HARO een donatie betaald, waar-mee een tunnelkas voor groenteteelt voorzien is van nieuw plastic folie.

De foto hieronder na de vernieuwing.