Financien

Stichting HARO

Help Arm Roemenië Ontwikkelen                                                                                                                                    Contact
Toelichting

Er zijn geen andere bezittingen of schulden dan het vermelde banktegoed.


In 2016 is €10.000 ontvangen uit een nalatenschap.Financieel verslag 2019

Ontvangsten


Uitgaven


Giften

€           0

St. Sterrenstad

     €   2.500Kosten website

     €        43

Saldo ontv-uitg

  €    2.651

Bankkosten

    €       108

Totaal

   €   2.651

Totaal

     €   2.651


   =======


    =======

Banktegoed


Banktegoed


31-12-2018

  €   7.053

31-12-2019

     €   4.402